markerEn buy-in till en enbordsturnering på PartyPoker är numera inte $500+$30 eller $200+$16 utan alltid som mest +$10.

PartyPoker inför en ”Flat Fee” på sina enbordsturneringar där avgiften alltså aldrig är mer än $10 oberoende av inköpet. Detta innebär lägre rake och gynnar framför allt dem som spelar turneringar med stora inköp. Ändringen har redan trätt i kraft och verkar av allt att döma gälla tills vidare.

I samband med detta lanseras också flera enbordsturneringar med inköp upp till $5000. En enbordsturnering för sex spelare kostar numera $5000+$10 i stället för $5000+$200.

Rakeavgiften har aldrig varit mer överkomlig, stig in och spela på PartyPoker.