logotypEnligt en artikel på HighStakes Database igår har PartyPoker infört en förändring av unikt slag – spelare har delats in i två olika pooler baserat på deras prestation.

Indelningen innebär att spelare som vinner mycket kommer separeras från nybörjare som inte presterar lika bra resultatmässigt. Detta är en åtgärd gjord för att skydda nybörjare från hajarna och särskilt dem med tracker program som kan leta upp spelare som normalt inte vinner.

Efter ryktet börjat sprida sig svarade en representant från PartyPoker få pokerforumet 2+2:

We are continually looking for ways to balance our poker room ecology. As we have said before, we are testing various features to make poker a more fun and entertaining game for both new and inexperienced players. Our extensive research shows that new and inexperienced players enjoy the game more and continue playing for longer if in the early stages they play with players of a similar ability, this includes, but is not limited to our welcome lounges. These players are free to play on any table they chose.

Om PartyPoker verkligen bara experimenterar eller om de vill tona ner det absoluta i en övergång till nya förhållanden för spelarna är svårt att sia om. En inte alltför svår slutsats att dra angående denna förändring är att den gynnar nybörjaren medan en skicklig spelare som vill vinna så mycket pengar som möjligt på sitt kunnande missgynnas. Om det är ett lyckat drag av PartyPoker återstår att se.