Paf Poker Spade kör under mars månad en kampanj där 100 stycken iPad Mini 16Gb Wifi kommer att delas ut.

Såhär fungerar det:

  • Samla ihop tillräckligt mycket poäng vid kontantborden hos Paf Poker Spade under minst 15 dagar i mars månad.
  • Alla som fått ihop tillräckligt med poäng bjuds in till en gratisturnering. Det finns en turnering för mikro- och lågspelare och en annan för medium- och högspelare. Båda turneringarna spelas den 7 april och du kan endast kvala in till en av dem.

Hur många poäng behöver jag?

Det är rejken som avgör hur många poäng du får. För varje USD som betalas in i rejk erhåller du cirka 3,6 poäng.

  • Om du spelar på mikrobord och låga bord behöver du samla ihop minst 50 poäng per dag under 15 dagar i mars månad.Alla No Limit-bord och Pot Limit-bord med mörkar upp till och med $0,25/$0,50 räknas till denna kategori, liksom Fix Limit-bord och Draw Games med mörkar upp till och med $0,50/$1. Ett undantag är Fixed-Limit Stud Games, där räknas endast bord med ante $0,10 eller lägre till den här kategorin.
  • Om du spelar på mediumbord och höga bord behöver du samla ihop minst 150 poäng per dag under 15 dagar i mars månad.No Limit-bord och Pot Limit-bord måste ha mörkar som överstiger $0,25/$0,50 för att räknas till denna kategori. Fix Limit-bord och Draw Games måste ha mörkar som överstiger $0,50/$1 för att räknas till denna kategori, med undantag för Fixed-Limit Stud Games där alla bord vars ante överstiger $0,10 är inkluderade.

Om du kvalificerar dig erhåller du din biljett senast den 5 april 2013. Du måste själv registrera dig till turneringen.

Information om gratisturneringarna

  • Gratisturneringen för mikro/låg spelas den 7 april 2013 och har 25 iPad Mini 16Gb Wifi i prispotten.
  • Gratisturneringen för medium/hög spelas den 7 april 2013 och har 75 iPad Mini 16Gb Wifi i prispotten.

Om du vinner en iPad Mini har du möjlighet att istället välja att få $250 i kontanter eller $300 i turneringsbiljetter.

För mer information, gör ett besök hos Paf Poker Spade.