Kelly-kriteriet är en matematisk formel döpt efter dess upphovsman John L. Kelly. Kelly-kriteriet (även känt under Kelly-formulan) handlar om att maximera kapitaltillväxten vid investeringar. Som mest uppmärksammat är Kelly-kriteriet inom aktiehandel, men den har också applicerats inom betting och oddsspelande.

Det viktiga är att Kelly-kriteriet bara gäller då du har en fördel, en edge. Om dina chanser är negativa säger Kelly-kriteriet: spela inte.

Om du däremot beräknar att din investering/vad har en edge mot indexet/bookmakern anses Kelly-kriteriet vara den metod som snabbast kan maximera avkastningen från dina satsade pengar samtidigt som det helt undanröjer risken att bli pank.

John L. Kelly

John L. Kelly var en amerikansk vetenskapsman som i mitten av 1900-talet arbetade på det då industriledande Bell Labs. Han var ingen börshaj och ännu mindre en gambler utan hans specialämne var informationsteori och det var inom detta fält han skapade sin formel som först senare döptes efter honom själv.

Kelly dog redan vid 41 års ålder och han fick inte uppleva särskilt mycket av det inflytande som hans formel skulle få inom aktiehandel främst, men även inom gambling.

Hur tillämpas Kelly-kriteriet?

Kelly-kriteriet är ett enkel men genialt sätt att satsa proportionellt gentemot sitt kapital. Tillämpningen innebär två suveräna fördelar:

  1. Största möjliga avkastning
  2. Ingen risk för att hela kapitalet förloras.

Systemet baseras på att du satsar en given andel av ditt totala kapital i relation till de uppskattade vinstchanserna. Om din investering är 100% säker säger Kelly-kriteriet att du ska satsa 100% av ditt kapital. Har du en investering/vad som har en edge med 10% ska du satsa 10% av ditt kapital.

Detta åstadkommer en maximal tillväxt eftersom du satsar alltid den största möjliga summa som är sunt gentemot din edge.

Samtidigt reduceras risken för gambler’s ruin till 0 eftersom du aldrig satsar resten av ditt återstående kapital om inte din edge är 100%. Du kan jämföra detta med atomer som länge troddes vara delbara ett oändligt antal gånger. Med Kelly-kriteriet blir de facto ditt spelkapital oändligt delbart.

Det påminner och bygger på liknande premisser som när man pratar om units, vilket är vanligt inom betting. Skillnaden är att Kelly-kriteriet använder en strikt formel som ser exakt likadan ut för varje investering.

Ett bra sätt att illustrera Kelly-kriteriet i bruk är att använda ett diagram:

diagram

Diagrammet uppvisar typiska kännetecken från bruket av Kelly-kriteriet både i form av en positiv utveckling, men också kraftiga nedgångar.

Ett problem med Kelly-kriteriet för en investerare är att denne måste vara beredd att exempelvis satsa 50% av sitt totala kapital om han har en edge på 50%. Det innebär att denne när som helst också kan förlora hälften av allt kapital. Även om det är matematiskt förvarbart är det inget de flesta skulle vilja riskera.

Av denna anledning uppstod en något mindre aggressiv formel, ”half-Kelly”, där endast hälften av summan satsas.

Vad har då du för nytta av Kelly-kriteriet som spelare? Kelly-kriteriet kan framför allt tjäna som en referens då du väljer hur mycket av ditt kapital du väljer att satsa på en investering i någon form. Även om du inte vill tillämpa metoden fullt ut finns det grundläggande i sundheten att alltid satsa proportionellt gentemot både ditt kapital och vinstchansen hos ditt spelobjekt.