nottingham_universityDet kan tyckas en aning löjligt med fortsatta studier kring poker som varande ett skicklighetsspel eller inte. Ingen som är initierad och förstår sig på spel skulle väl kunna påstå motsatsen vid det här laget? Hur som helst har universitet i Nottingham publicerat en studie som befäster faktumet att poker är ett skicklighetsspel.

Studien vid namn ”Beyond Chance? The Persistence of Performance in Online Poker” (du hittar den här http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4346402/) som gjordes i samarbete med två andra europeiska universitet var omfattande då 456 miljoner händer användes i granskandet av poker. Enligt studien skulle de spelare som tillhörde de 1% som vann mest under den tid studien sträckte sig över vara tolv gånger så sannolika att hamna i samma procentkategori under samma period därefter. De spelare som testerna kunde peka ut som skickliga slutade som vinnare i 75% av fallen.

Dr Dennie van Dolder som var en av de ansvariga för studiet ska ha sagt följande ord angående studiens resultat: “Skilled players will consistently outperform less skilled players if enough hands … are played.” Om detta är en revolutionerande insikt eller gammalt skåpmat får du själv avgöra. Skribenten på Spelaspel.se kan blott utbrista: ”No shit?”