atgEn ”havererad spelmarknad” – så beskriver Svensk Travsports generalsekreterare nuläget inom det svenska travet. Det är kanske en liten överdrift, men klart är att ekonomin inom den svenska trav- och galoppmarknaden inte är särskilt stark för tillfället. De senaste årens neddragningar har lett till stora problem för både de aktiva och travbanorna.

För att ge trav- och galoppsporten bättre ekonomiska förutsättningar i framtiden, har Svensk Travsport, ATG, Svensk Galopp samt representanter för banorna, uppfödare, tränare och hästägare ingått en överenskommelse med ett antal punkter som ska genomföras mellan 2015-2018. I fokus ligger att pengar från trav och galopp ska omfördelas till ATG.

Idén är att ett starkare ATG, som ju har som uppdrag att generera pengar till trav- och galoppsporten i Sverige, i förlängningen ska kunna stärka ekonomin i den professionella hästsporten i landet. Målet är att ATG ska kunna leverera 300 fräscha miljoner till trav- och galoppsporten varje år med start 2018.