Ladbrokes reklamfilm “svenska spel med engelska odds” klipps nu om i syfte att tydliggöra budskapet. Ladbrokes, med dryga 120 år på spelmarknaden, anklagas av en 11-årig lillebror för att inte spela fair i den reklamfilm som visas för svenska spelkonsumenter. Detaljer i filmens symbolism tolkas som en kränkning av Svenska Spels märke. Ladbrokes förstärker nu budskapet genom en omklippning.

”Svenska Spel vinstmaximerar spelintäkter för statens räkning genom att ta ut en moralskatt på en fullständigt legitim tjänst, spel. Att vi tydliggör detta för spelkonsumenten är bra för Sverige därför att det lyfter upp frågan; vikten av en reglerad och konkurrensutsatt spelmarknad till förmån för konsumenten och därmed samhället genom rätt pris” säger Lasse Dilschmann, Ladbrokes VD i Norden, i en kommentar.

Det var den första maj som Ladbrokes inledde sin största varumärkesbyggande kampanj någonsin i Sverige. Under devisen ”svenska spel med engelska odds” skall Sveriges alla spelkonsumenter göras medvetna om att spel har ett pris. Kampanjens första våg sänds i TV3, TV6, Kanal 5 och Kanal 9 och löper på Internet och i dags- och kvällspress.

Tidigare nyheter

  • Svenska Spel utmanar Ladbrokes