Kristdemokraterna (KD) har ändrat inställning i frågan om det svenska spelmonopolets vara eller icke vara. Tidigare har samtliga regeringspartier stött det svenska spelmonopolet, men nu vill KD se ett licenssystem för privata aktörer, åtminstone vad gäller spel på internet.


”Jag har träffat några av de här bolagen och de vill ju etablera sig i Sverige och ta ett ansvar för spelarna. Det skulle vara en möjlighet för dem att synas i Sverige och ha personal i Sverige och agera utifrån Sverige och därmed också betala skatt i Sverige och också få ett krav på sig att ta ansvar för spelarna” sa Kristdemokraternas kulturpolitiske talesman Andreas Carlsson i en intervju i Sveriges Radio.

Enligt Carlsson är nätspelandet nu så utbrett i Sverige att det svenska monopolet inte längre klarar av att skydda medborgarna. Ett system med spellicenser till privata aktörer skulle göra det möjligt för staten att ställa krav på spelföretagen i spelmissbruksfrågan. Dessutom skulle en del av intäkterna gå vidare till statskassan.

Kristdemokraterna vill nu att regeringen tar fram ett förslag om avreglering av den svenska spelmarknaden. Förutom möjligheten att generera intäkter till staten och kunna ställa krav på privata aktörer pekar KD på risken för att EU-kommissionen tvingar fram nya direktiv för den svenska spelpolitiken om inte regeringen agerar självmant.