julbingoHos Svenska Spel Bingo har julbingon redan satt igång, med sex olika bingospel och en växande jackpott. Den växande jackpotten startar alltid på 5 000 kronor och matas av alla bingospel som ingår i julbingon.

Julbingo kommer att erbjudas ända fram till den 2 januari 2014 och de sex olika bingospelen är en mix av mönsterbingo, 90-bollarsbingo, variantbingo och klassisk bingo.

De sex olika julbingospelen hos Svenska Spel Bingo har alla juliga namn: Lyktan, Klappen, Bocken, Stjärnan, Kulan och Granen. Billigast bingobrickor hittar man hos Kulan, där bingobrickorna bara kostar 6 kronor styck och jackpott faller ut om man fyller mönstret inom 48 bollar.

De sex olika spelen erbjuds alltid i samma ordning i följd efter varandra, med Lyktan som start och Granen som avslutning på strömmen.

För mer information, gör ett besök hos Svenska Spel Bingo!

Lyktan

Lyktan ligger på första plats i strömmen av julbingospel och erbjuder klassisk bingo där det gäller att markera en hel vågrät eller lodrät rad för att få bingo. Varje bingobricka kostar 7 kronor, och jackpott faller ut om du får bingo inom 10 bollar.

För att en omgång av Lyktan ska starta krävs minst två spelare och det måste ha sålts minst fyra bingobrickor.

Fördelning (vinstplan)

 • Till Svenska Spel 50%
 • Till spelpotten 30%
 • Till Jackpot 20%:
 • Därav 52,15% till startvärdet
 • Därav 47,85% till Jackpot i spelet
 • Sannolikhet att vinna Jackpot: 1 på 6 849

Klappen

Klappen ligger två i strömmen av julbingospel hos Svenska Spel Bingo, och varje bingobricka kostar 9 kronor. Klappen är 90-bollarsbingo där tre ordinarie vinster betalas ut. Den första går till första person som får en full vågrät rad, den andra går till första person som får två vågräta rader och den tredje går till första person som får tre vågräta rader. Jackpot faller ut om någon uppfyller jackpottkravet inom 48 bollar.

För att en omgång av Klappen ska starta krävs minst fyra spelare och det måste ha sålts minst nio bingobrickor.

Fördelning (vinstplan)

 • Till Svenska Spel 50%
 • Till spelpotten 40%
 • Till Jackpot 10%:
 • Därav 79,58% till startvärdet
 • Därav 20,42% till Jackpot i spelet
 • Sannolikhet att vinna Jackpot: 1 på 6 982

Bocken

På plats nummer tre i strömmen hittar vi Bocken, som lockar med mönsterbingo där det gäller att markera bokstaven J för att få bingo. Varje bricka kostar 10 kronor. Jackpot faller ut om du fyller mönstret inom 39 bollar (12 st).

För att en omgång av Bocken ska starta krävs minst två spelare och det måste ha sålts minst fyra bingobrickor.

Fördelning (vinstplan)

 • Till Svenska Spel 50%
 • Till spelpotten 30%
 • Till Jackpot 20%:
 • Därav 37,43% till startvärdet
 • Därav 62,57% till Jackpot i spelet
 • Sannolikhet att vinna Jackpot: 1 på 6 680

Stjärnan

Stjärnan ligger på plats fyra i strömmen. Precis som Lyckan lockar Stjärnan med klassisk bingo, men brickorna är lite dyrare och kostar 10 kronor styck. För at få bingo krävs två vågräta rader. Om du får bingo inom 28 bollar vinner du dessutom jackpotten.

För att en omgång av Stjärnan ska starta krävs minst två spelare och det måste ha sålts minst tre bingobrickor.

Fördelning (vinstplan)

 • Till Svenska Spel 50%
 • Till spelpotten 35%
 • Till Jackpot 15%:
 • Därav 52,77% till startvärdet
 • Därav 47,23% till Jackpot i spelet
 • Sannolikhet att vinna Jackpot: 1 på 6 317

Kulan

Näst sist i strömmen ligger Kulan, där bingobrickorna bara kostar 6 kronor styck. Här erbjuds 90-bollarsbingo med tre ordinarie priser i varje spelomgång. Första vinsten kräver en full vågrät rad, andra vinsten kräver två fulla vågräta rader och den tredje vinsten kräver tre fulla vågräta rader. Jackpot faller ut om någon uppfyller jackpottkravet inom 48 bollar.

För att en omgång av Kulan ska starta krävs minst fem spelare och det måste ha sålts minst tio bingobrickor.

Fördelning (vinstplan)

 • Till Svenska Spel 50%
 • Till spelpotten 35%
 • Till Jackpot 15%:
 • Därav 79,58% till startvärdet
 • Därav 20,42% till Jackpot i spelet
 • Sannolikhet att vinna Jackpot: 1 på 6 982

Granen

Granen ligger sist i strömmen och är den enda variantbingon bland Svenska Spels julbingospel. Här betalas fem ordinarie vinster ut i varje spelomgång. Första vinsten kräver en full vågrät rad, andra vinsten kräver två fulla vågräta rader, och så vidare, ända fram till femte vinsten som betalas ut till första person som får fem fulla vågräta rader (full bricka). Varje bingobricka kostar 10 kronor, och jackpott betalas ut om någon lyckas få fem vågräta rader inom 55 bollar.

För att en omgång av Granen ska starta krävs minst åtta spelare och det måste ha sålts minst sjutton bingobrickor.

Fördelning (vinstplan)

 • Till Svenska Spel 50%
 • Till spelpotten 40%
 • Till Jackpot 10%:
 • Därav 88,02% till startvärdet
 • Därav 11,98% till Jackpot i spelet
 • Sannolikhet att vinna Jackpot: 1 på 5 681