Svenska Spels VD Jesper Kärrbrink har i samråd med bolagets styrelse beslutat att lämna Svenska Spel.
– ”Det har under senare tid blivit tydligt att mina idéer om hur Svenska Spel ska drivas inte stämmer överens med den bild ägaren har. Därför har jag i samråd med styrelsen kommit överens om att det bästa i det här läget är att styrelsen hittar en efterträdare till mig.”

-”Jag är mycket stolt över vad Svenska Spel har uträttat under de senaste åren. Den satsning vi har gjort på spelansvar och socialt ansvarstagande saknar motstycke i spelbranschen, såväl nationellt som internationellt.”

– ”Samtidigt som vi har utvecklat vårt spelansvar har vi också lyckats öka lönsamheten genom att kanalisera spelandet till en mer ansvarsfull och säker miljö. Den mer generella restriktivitet regeringen nu efterlyser ligger inte i linje med min syn på hur Svenska Spels kommersiella verksamhet och spelansvarsarbete bör utvecklas. Jag och styrelsen har därför kommit överens om att det bästa i det här läget är att hitta en efterträdare till mig.”

– ”Mina år hos Svenska Spel har varit fantastiska, jag kommer att minnas dem med glädje – den största orsaken till det är alla underbara medarbetare och deras otroliga engagemang”, säger Jesper Kärrbrink.

Bolaget visar en fortsatt positiv utveckling under första kvartalet 2008, med ett förbättrat resultat och flera betydande spelansvarsåtgärder. Den positiva trenden från fjolåret håller i sig under första kvartalet 2008. Koncernens resultat på 1 371 MSEK under första kvartalet är en förbättring med 20 MSEK jämfört med samma period föregående år (exkluderat 91 MSEK av engångskaraktär första kvartalet 2007). Svenska Spels samtliga affärsområden, utom Affärsområde Restaurangspel, noterar högre nettospelintäkter jämfört med motsvarande period 2007. Under första kvartalet har också en rad betydande spelansvarsåtgärder genomförts, bland annat har ett test av obligatorisk åldersverifiering på värdeautomater inletts.

Svenska Spels ordförande Margareta Winberg kommenterar beslutet:
– ”Jag beklagar att Jesper Kärrbrink nu lämnar Svenska Spel. Jesper har varit en kreativ ledare och omorganiserat Svenska Spel på ett effektivt sätt. Samtidigt förstår jag Jespers situation. Delar man inte ägarens grundläggande inställning till hur bolaget skall styras kan man naturligtvis inte att leda företaget. Rekryteringsprocessen för att finna en ny vd startar nu. Under tiden kommer ekonomidirektören Anders Hägg att fungera som tillförordnad vd.”