svenska pokerspelareFrågan om spelmarknaden i Sverige har under lång tid varit omdebatterad och diskussionen har under de senaste dagarna flammat upp på nytt. I Svenska Dagbladet har bland annat företrädare för Svensk Travsport, Svensk Galopp och ESO skrivit inlägg i frågan.

Enligt Hans Hansson och Hans Ljungkvist som är ordförande för Svensk Galopp respektive Svensk Trav far svensk travsport illa av den oreglerade spelmarknad som gäller för tillfället. Orsaken är att ATG:s viktiga stöd åt hästnäringen i Sverige minskat då allt fler utländska spelbolag tar över delar av spelmarknaden.

David Sundén som tidigare utkommit med boken En ny giv? och som skrivit en ny rapport för ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ­ekonomi) försöker, i en artikel i samma tidning, hitta andra lösningar än en fullständig reglering med monopolisering. Sundén berör bland annat den danska modellen där marknaden öppnats, fast under ordnade former där licenser delas ut och det finns ett tydligt krav på att konkurrensen sker på lika villkor. Med lika villkor syftas huvudsakligen till sådant som marknadsföring och spelansvar.

En stor anledning varför frågan diskuteras hett är förstås ekonomisk. Svenska spel till exempel har förlorat mycket intäkter på grund av ökad konkurrens. Att dessa kommer med argument om att utländska (det finns dock gott om privata svenska spelbolag så det är egentligen felaktigt att kategorisera alla konkurrenter till det statliga spelmonopolet som utländska aktörer), spelbolag inte tar ansvar för sina spelare och så vidare bör också sättas i perspektivet att de är konkurrenter. Det finns utan tvekan spelmissbrukare som är kunder hos Svenska spel och ett monopol är knappast svaret på alla problem av den typen.

Den som väntar på en reglering av spelmarknaden kommer troligtvis få vänta till åtminstone 2018 då en ny lagstiftning kan komma att tas i bruk. Räkna dock med att förespråkare till spelmonopol kommer att arbeta för att ändringar genomdrivs tidigare än så.