Enligt en artikel i Irish Times ska Pocket Kings Ltd, företaget som sköter huvuddelen av Full Tilt Pokers kundservice, anställa ytterligare 100 personer på Irland.

Detta innebär att sammanlagt 800 personer kommer att arbeta för Pocket Kings i Dublin. Pocket Kings är ett företag som är starkt knutet till Full Tilt och Full Tilts grundare Ray Bitar är en av bolagets styrelseledamöter.

Pocket Kings behöver bland annat anställa analytiker för de italienska, tyska och franska marknaderna och kundtjänstpersonal som talar norska, grekiska, ryska, hebreiska, japanska, kantonesiska eller koreanska. Lönerna börjar på €20 000 per år, men för vissa tjänster utlovas €100 000 eller mer. Sedan 2009 har Pocket Kings mer än fördubblat sin personal, trots att intäkterna har påverkats negativt av den internationella finanskrisen.

För lobbyorganisationer runt om i världen som förespråkar en legalisering och reglering av privat spelverksamhet istället för spelförbud och statliga spelmonopol är nyanställningar av den här typen givetvis välkomna nyheter, särskilt i länder som brottas med höga arbetslöshetssiffror.