PokerStars har nått en uppgörelse med amerikanska justitiedepartementet som innebär att Full Tilt Poker kommer att återuppstå i PokerStars regi och att alla spelare ska få tillbaka sina pengar.

Spelare utanför USA kommer att kunna logga in till sina konton hos det nylanserade Full Tilt Poker och därigenom få tillgång till sina pengar, medan spelare i USA får vända sig till den amerikanska staten för att få sina innestående medel utbetalda.

Enligt det avtal som PokerStars ingått med justitiedepartementet i USA kommer Full Tilt Pokers tillgångar att överföras till PokerStars i utbyte mot $547 miljoner som ska betalas till den amerikanska staten spritt över tre år. Överföringen av tillgångarna kommer att så snart den första delbetalningen på $225 miljoner har kommit in. Efter att överföringen har skett har PokerStars 90 dagar på sig att se till att alla Full Tilt Pokers medlemmar utanför USA får tillgång till sina innestående pengar. Delbetalningen på $225 miljoner ska enligt avtalet genomföras redan nästa vecka, så Full Tilt Pokers svenska medlemmar kan räkna med att få tillgång till sina pengar en bit in i november 2012 – eller tidigare än så om PokerStars väljer att agera snabbare än vad de måste.

Full Tilt Pokers tidigare CEO Ray Bitar har redan skrivit under alla de papper som krävs för att affären ska kunna genomföras.

”Att överta vissa tillgångar från Full Tilt Poker stärker PokerStars, ger en efterlängtad ljusning till Full Till Pokers spelare som väntat i över 12 månader på återbetalning av sina pengar, och gynnar hela pokervärlden,” säger PokerStars styrelseordförande Mark Scheinberg. ”Full Tilt Pokers kunder utanför USA kan snart se fram emot att nå sina konton och spela på den nylanserade sajten.”

PokerStars kommer att återlansera Full Tilt Poker på de flesta marknader, dock inte i USA, Danmark, Estland, Frankrike, Belgien, Spanien och Italien.