atgRegeringen har beslutat om förnyat speltillstånd för ATG från och med 2014, och det nya tillståndet skiljer sig på flera punkter från det tidigare.

”Vi har fått gehör för flertalet av våra önskemål. I september lanserade vi vårt manifest – vår plan för framtiden – och med det nya speltillståndet kommer vi att kunna starta resan framåt med betydligt bättre förutsättningar än vad vi har haft tidigare,” säger ATG:s VD Hasse Skarplöth.

ATG är det enda spelbolag i Sverige som har tillstånd från regeringen att bedriva spel på hästar i landet. Speltillståndet ger inte bara ATG rätt att erbjuda spel på hästar, utan reglerar även hur det får ske, bland annat genom att ange vilka spelformer som får erbjudas, var någonstans som spel får ske och hur hög återbetalningen till spelarna ska vara.

Det nya speltillståndet som börjar gälla från och med nästa år ger ATG något friare tyglar än tidigare vad gäller affärsutveckling och lansering av nya spelprodukter.

”Ett bra första steg i rätt riktning, säger Skarplöth. ”Min förhoppning nu är att regeringen även i fortsättningen skapar möjligheter för ATG att utvecklas och bli konkurrenskraftiga på spelmarknaden. ATGs uppdrag är, och har alltid varit, att långsiktigt trygga trav- och galoppsportens ekonomiska förutsättningar på ett spelsäkert och ansvarsfullt sätt. Det nya speltillståndet stärker ATGs konkurrenskraft och ger därmed större möjligheter för oss att fullfölja vårt uppdrag och det är positivt.”

Virtuella hästtävlingar blir tillåtna

Så snart det nya speltillståndet träder i kraft den 1 januari 2014 kommer det att bli tillåtet för ATG att arrangera spel på virtuella hästtävlingar, något som idag redan sker hos utländska spelbolag som Ladbrokes och Betfair.

Det gamla tillståndet hade en regel som begränsade möjligheten till slumpgenererade spel hos ATG, men denna finns inte kvar i det nya tillståndet. Det nya speltillståndet innebär ökade möjligheter för lotteriinslag i hästspelsprodukter och ATG kommer att få ordna lotteri på egna spels identifikationsnummer.

Dessutom blir vadhållning i samband med hästtävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet tillåtet.

”Nu ska vi först sätta oss ner i lugn och ro och gå igenom det nya speltillståndet i detalj och därefter koppla detta till vår affärsplan,” säger Skarplöth.

Hos ATG räknar man inte med att det nya speltillståndet kommer att få någon stor inverkan på resultatet för år 2014, däremot för kommande år.