vidskepelseFredagen den 13 september kommer Paf Bingo att arrangera frågesport om vidskepelser i Silverrummet. Frågesporten äger rum klockan 11:00-13:00 CET.

Köp en bingobricka hos Paf Bingo och se hur bra du är på det här med vidskepelser. Första person som korrekt svarar på en fråga belönas med €5. Tänk på att det är viktigt att stava rätt! Minst två spelare måste delta, och du kan som mest belönas för tre korrekta svar.

För mer information, gå vidare till Paf Bingo.