Enligt ett meddelande som skickats ut av Bet24 har polisen arresterat personer som haft tillgång till kunddata stulen från flera olika företag, inklusive spelföretaget Bet24.

Om du har ett konto hos Bet24 som skapades innan den 31 oktober 2009 bör du omedelbart byta lösenord.

Den information som var lagrad hos Bet24 ska ha stulits genom ett elektroniskt intrång i Bet24:s databas som tros ha ägt rum i december 2009. Bet24 har enligt utsago ingen information som påvisar något intrång efter december 2009, vilket är varför de endast uppmanar till lösenordsbyte för konton som registrerats tidigare än 31 oktober 2009.

För konton registrerade senast den 27 april 2007 omfattar den stulna informationen följande punkter:

  • Lista med kundnamn, postadresser, e-mail-adresser, födelsedatum, BET24-kontons användarnamn och ID-nummer, BET24-kontons lösenord och BET24 kontobalanser samt i vissa fall telefonnummer och IP-adresser.
  • En andra separat lista med BET24-användares ID nummer, BET24 kontobalanser och-parametrar, utgångsdatum för kunders betalkort, krypterade betalkortsnummer och kodade betalkortstyper.

Enligt Bet24 ska en revision genomförd av specialister inom internetsäkerhet ha bekräftat att nivån för krypteringen är mycket hög. Bet24 meddelar också att inga säkerhetskoder för betalkort är lagrade i någon av Bet24:s databaser.

Det är bekräftat att stulen information har använts för att ta sig in i flera Bet24-konton och personliga e-postkonton. Ett antal spelare hos Bet24 har uppmärksammat Bet24 på obehörig aktivitet i deras konton och Bet24 har betalat ut ekonomisk ersättning till dessa kunder för att täcka stölderna.

För konton registrerade 28 april 2007 – 31 oktober 2009 omfattar den stulna informationen följande punkter:

  • En lista med BET24 kontons användar-ID-nummer, BET24 kontobalanser och -parametrar, utgångsdatum för kunders betalkort, krypterade betalkortsnummer och kodade betalkortstyper

Det är alltså betydligt mindre information som har läckt ut från dessa nyare konton. Eftersom bland annat lösenord inte förekommer i den stulna informationen har det inte gått att använda informationen för att ta sig in i spelarnas konton. Enligt Bet24 har inga spelare i denna kundgrupp rapporterad obehörig aktivitet. Bet24 meddelar även att en revision genomförd av specialister inom internetsäkerhet har bekräftat att nivån för kryptering är mycket hög. Precis som för äldre konton så är inga säkerhetskoder för betalkort är lagrade i Bet24:s databas.

Hur är säkerheten idag?

En fråga som de flesta spelare med konton hos Bet24 nu funderar över är förstås hur det ser ut med säkerheten idag och om detta riskerar att hända igen. Enligt Bet24 genomförde företaget en grundlig granskning av säkerheten under 2010 vilken innefattade simulerade hackningstester och en revision utförd av industrispecialister. Bet24 har också genomfört säkerhetsuppgraderingar av nätverket, och fortsätter genomföra regelbundna uppgraderingar. Bet24 har under 2010 nollställt samtliga lösenord för alla konton som registrerades den 28 april 2007 eller tidigare.

Bet24 arbetar nu tillsammans med polisen för att fastställa hur informationen stals, hur den har använts och exakt vilka kunder som har drabbats.

Den som har några frågor uppmanas kontanta Bet24 på adress support.sweden@bet24.com.

Rekommendationer från Bet24

Detta är en sammanfattning av de säkerhetsrekommendationer som Bet24 har skickat ut. För att läsa hela listan i detalj, besök Bet24.

FÖR KONTON REGISTRERADE INNAN DEN 28 APRIL 2007

  • Om du har använt samma lösenord för Bet24 och ditt e-postkonto, ändra lösenordet för ditt e-postkonto. Byt därefter samtliga lösenord som används för andra konton, inklusive ditt konto hos Bet24.
  • Om du inte har använt samma lösenord för Bet24 och ditt e-postkonto, men har använt det för andra tjänster, ändra lösenordet för dessa tjänster.
  • Var uppmärksam och kontrollera både ditt bankkonto och din betalhistorik regelbundet.

FÖR KONTON REGISTRERADE 28 APRIL 2007 – 31 OKTOBER 2009

  • Om samma lösenord har använts för olika tjänster eller konton, ändra omedelbart sådana lösenord.
  • Kontrollera dina bankkonton och kreditkortskvitton regelbundet.