svenskaspelpokerEnligt Lotteriinspektionens senaste rapport över årets tre första kvartal konstateras en mindre tillväxt för reglerat spel och minskad reklam.

Den reglerade spelmarknaden visar på en vinst efter tre kvartal, fast endast med 4%. Samtidigt har reklaminvesteringar minskad med 200 000 kr jämfört med samma period föregående år.

Det stora statliga spelbolaget Svenska spel omsatte 6,5 miljarder kr denna period. Det finns en tydlig trend att spel på nätet ökar mycket medan spel hos ombud, på travbanor och på landbaserade casinon minskar något.