Tidigt i morse blev det offentliggjort att Betsson AB köper Betsafe, ett spelbolag baserat på Malta med verksamhet inom odds, casino och poker. Betsafe har främst kunder i Norden och genom detta förvärv får Betsson en ännu starkare position i regionen.

Betsafe ses av Betsson som en bra bas för framtida tillväxt:

-”Den här affären skapar växtkraft. Vi blir starkare i Norden och vi får en ännu starkare organisation. Vi kopplar samman kompetens från två lönsamma bolag som var för sig har visat hur man tar marknadsandelar i en starkt konkurrensutsatt marknad”, säger Pontus Lindwall, VD i Betsson.

Under 2010 ökade Betsafe sina intäkter med 119 procent och 1 maj 2010 – 30 april 2011 uppgick intäkterna till 33,4 MEUR. Under mars 2011 uppgick antalet betalande kunder till 84 000 och antalet anställda till 148.

Betsson köper Betsafe av ett antal privatpersoner, varav flera är grundare och anställda i bolaget.

De varumärken som finns inom de båda bolagen kommer att behållas, liksom personalstyrkan. Betsafes ledning, med grundarna André och Christer Lavold samt VD Henrik Persson, knyts till Betssons operativa ledning på Malta.

-”För Betsafe är detta en attraktiv lösning eftersom vi har samma syn som Betsson på hur man når framgång på den globala spelmarknaden. Nu när vi slår oss samman är det två starka kulturer med snarlika värden som delar ett gemensamt mål: att med genom fortsatt utveckling av affären bli en av de största och mest lönsamma aktörerna på marknaden”, säger Henrik Persson, VD på Betsafe.