atgIbland kan även den mest envise ändra inställning. Det är vad som nu har skett vad gäller ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp i frågan om en omreglering av spelmarknaden för hästsport i Sverige. I en rapport framtagen gemensamt av de tre aktörerna är slutsatsen att införande av ett licenssystem skulle vara fördelaktigt i flera aspekter. Man pekar både på skattemässiga fördelar samt fördelar när det gäller konsumentskyddet.

ATG:s vd Hasse Skarplöth menar i ett pressmeddelande att staten blir den stora vinnaren med ett licenssystem, detta genom att skatteintäkter säkras och att konsumentskyddet kan utökas.

Licenssystem bör införas snarast

I rapporten Ansvar och konkurrens på lika villkor, som precis har tillställts regeringen, förordar ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp att ett licenssystem införs snarast, eller helst igår om man läser mellan raderna.

Arbetet med rapporten har tagit sin utgångspunkt i det faktum att närmare 60 procent av onlinespelandet sker hos spelbolag över vilka staten inte kan utöva tillsyn och inte heller kan kräva skatt (uppgift från Lotteriinspektionen 2014). Med ett licenssystem för trav och galopp skulle konsumentskyddet kunna stärkas och dessutom skulle betydande skatteintäkter komma in.

Regeringen skeptisk

Vi gissar att regeringen kommer att ha en högst ljummen hållning till rapporten och dess förslag. Skulle regeringen börja kika på förslagen och undersöka möjligheten att öppna spelmarknaden kan ett första steg tas tidigast 2019. När det gäller andra former av spel än spel på trav och galopp finns idag inga planer på omreglering/avreglering.