atgATGkommer att ta bort streckfördelningslistan och istället redovisa insatsfördelning för spelformerna V75, V86, V64, V65, V5 och V4. Förändringen kommer att genomföras måndagen den 18 november 2013.

”Tydligare och stabilare information till våra kunder,” säger Kent Öhlander, som är försäljnings- och marknadsdirektör på ATG.

Förändringen har redan införts i Norge och där blivit mycket hyllad av spelarna.

Att redovisa insatsfördelningen är inte heller något helt nytt i Sverige – tvärt om har de här siffrorna funnits tillgängliga hos ATG på nätet sedan år 2011. Skillnaden är nu att streckfördelningslistan försvinner helt och insatsfördelningen lyfts fram som ersättare.

Hur mycket pengar har satsats på hästen?

Den nya redovisningen innebär att ATG kommer att visa hur mycket pengar som satsats på en häst istället för hur många streck den fått.

”Att visa alla kunders spel med hjälp av insatsfördelning är mycket mer stabilt. Vi kommer att slippa de stora svängningarna som vi haft i strecklistan när exempelvis ett system med en massa enkelrader lämnas in och strecklistan blivit totalt förändrad,” säger Kent Öhlander. ”Vi redovisar hela, avrundade procent. 19,7 % redovisas som 20 %. 2,4 % avrundas till 2 % och så vidare.”

Det gamla begreppet streckfavorit kommer alltså att få pensioneras.

”I fortsättningen blir hästen V75-favorit ‘spelad till 45 procent’,” skriver ATG i ett pressmeddelande.